Driftbuien bij kinderen: hoe ga je er mee om?

kinderen met een driftbuien, kind met een driftbui

Een driftbui is een intense uitbarsting van emoties en gedragingen die meestal gepaard gaat met woede, frustratie en onvermogen om gevoelens op een juiste manier te uiten. Tijdens een driftbui kunnen kinderen huilen, schreeuwen, stampvoeten, zichzelf op de grond werpen, dingen gooien of zelfs zichzelf of anderen pijn doen. Driftbuien kunnen variëren in intensiteit en duur, afhankelijk van de leeftijd van het kind en de situatie. In dit artikel wordt eerst ingegaan op driftbuien per leeftijdscategorie. Daarna neem ik je stap voor stap mee hoe jij je kind kan begeleiden tijdens een driftbui.

Een driftbui hoort erbij

Belangrijk om te benoemen is dat een driftbui nou eenmaal erbij hoort. Kinderen zijn nog vol in ontwikkeling en leren gaande weg steeds beter om te gaan met hun emoties, zonder dat dit leidt tot een enorme driftbui. Een driftbui komt vaak voor wanneer kinderen hun eigen emoties niet helemaal kunnen plaatsen of weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het wel of niet om kunnen gaan met emoties wordt ook wel emotie-regulatie genoemd. Ouders spelen een belangrijke rol in het leren van het reguleren van emoties aan je kind. Dit wordt ook wel co-reguleren genoemd. Dit betekent dat de ouder het kind helpt met zijn emoties om te gaan.

Ook hoe jij als ouder je voelt heeft invloed op je kind. Het is een illusie om te bedenken dat de perfecte ouder bestaat, want deze bestaat niet. Iedereen is wel eens moe en chagrijnig waardoor het op dat moment niet lukt om je kind goed te kunnen helpen bij een driftbui. Ook dit hoort erbij en is oké! Op momenten dat jij je weer beter in je vel voelt, is dit weer te herstellen met je kind.

Driftbuien per leeftijd

Hoe jonger een kind, hoe belangrijker het is dat de ouder het kind de juiste begeleiding biedt. Een kind is vaak nog afhankelijk van de ouder als het gaat om woorden geven wat er in een situatie gebeurd. Het kind begrijpt zijn eigen binnenwereld nog niet zo goed, de gevoelens en gedachten, en de binnenwereld van de ander.

Driftbuien van baby’s

Baby’s kunnen ook last hebben van driftbuien, hoewel ze zich vaak anders voordoen dan bij oudere kinderen. Oorzaken van driftbuien bij baby’s kunnen onder andere vermoeidheid, honger, overprikkeling of fysiek ongemak zijn. Als ouder is het belangrijk om te leren herkennen wanneer je baby gefrustreerd of overprikkeld raakt, en hier actief op te reageren.

Omgaan met driftbuien bij baby’s kan betekenen dat je de omgeving rustiger maakt, het kind troost biedt en probeert te achterhalen wat de oorzaak van de frustratie is. Het geven van aandacht en geruststelling kan helpen om de driftbui te kalmeren.

Driftbuien bij peuters

Peuters staan erom bekend dat ze soms explosieve driftbuien kunnen hebben. Dit komt omdat ze zich in een ontwikkelingsfase bevinden waarin ze hun emoties en behoeften leren begrijpen, maar nog niet altijd de juiste manier hebben gevonden om deze te uiten. Driftbuien bij peuters kunnen voordoen bij: vermoeidheid, honger, frustratie, behoefte aan zelfstandig dingen doen en moeite met het uitleggen wat ze willen omdat ze hier de woorden nog niet voor hebben.

Omgaan met driftbuien bij peuters vereist geduld en begrip. Het is belangrijk om kalm te blijven en te proberen de oorzaak van de driftbui te achterhalen. Het bieden van structuur, grenzen en het aanbieden van alternatieve manieren om emoties te uiten kan helpen om de driftbui te verminderen.

Driftbuien bij kleuters

Kleuters kunnen ook regelmatig te maken krijgen met driftbuien. Dit kan te maken hebben met hun groeiende behoefte aan onafhankelijkheid, veranderingen in de omgeving, sociale interacties en frustraties bij het leren van nieuwe vaardigheden. Oorzaken van driftbuien bij kleuters kunnen onder andere vermoeidheid, honger, stress, overprikkeling of het ervaren van intense emoties zijn.

Omgaan met driftbuien bij kleuters vereist een evenwichtige benadering. Het is belangrijk om geduldig te blijven, de gevoelens van het kind te erkennen en duidelijke grenzen te stellen. Het aanbieden van keuzes en het begeleiden van het kind bij het ontwikkelen van zelfbeheersing en emotionele regulatie kan helpen om driftbuien te verminderen.

Driftbuien bij schoolgaande kinderen

Zelfs schoolgaande kinderen kunnen nog steeds te maken krijgen met driftbuien, hoewel dit minder voorkomt dan bij jongere kinderen. Driftbuien bij schoolgaande kinderen kunnen worden veroorzaakt door stress op school, sociale druk, veranderingen in de omgeving of problemen in relaties met leeftijdsgenoten. Het is belangrijk om deze driftbuien serieus te nemen en het kind te helpen bij het ontwikkelen van manieren hoe zij om kunnen gaan met die boosheid en frustratie.

Bij het omgaan met driftbuien bij schoolgaande kinderen is het belangrijk open te praten met elkaar en het bieden van een veilige omgeving waarin het kind zijn gevoelens kan uiten. Het aanmoedigen van gezonde uitlaatkleppen zoals praten, tekenen of sporten kan het kind helpen om beter met zijn emoties om te gaan en driftbuien te verminderen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 📪

Maandelijkse schrijven wij een stukje voor in je mailbox met actualiteiten, onze nieuwste artikelen & de leuke tips van producten die wij zijn tegengekomen.

  Wat te doen als ouder bij driftbuien?

  Een driftbui is niet altijd te voorkomen, omdat het er nou eenmaal bij hoort. Het is fijn als ouder te weten hoe je je kind het beste kan begeleiden tijdens een driftbui.

  Stap 1. Blijf kalm

  Probeer tijdens een driftbui rustig te blijven. Het is lastiger om een kind te kunnen begeleiden tijdens een driftbui als je als ouder ook een hoge spanning en stress hebt. Merk je tijdens een driftbui van je kind dat jij ook gespannen bent, omdat je misschien net een slecht gesprek heb gehad op je werk? Loop dan even weg, maar blijf natuurlijk in de buurt zodat je kind zich niet kan bezeren. Jij kan je kindje pas helpen, als je zelf ook kalm bent. Vertel tegen je kind dat je even weg gaat en in welke kamer je bent. ‘mama gaat even naar de keuken’. Neem dan even de tijd voor jezelf, drink bijvoorbeeld een glaasje water om jezelf te kalmeren. Ben je kalm? Dan loop je weer terug naar je kind. Ga ontspannen en rustig bij je kind zitten, op gelijke hoogte en op een prettige afstand.

  Stap 2. Begrijp je kind

  Kijk goed naar je kind en ga na waarom hij zo van slag is. In de meeste gevallen (niet altijd) is er een aanleiding waarom je kind zo boos is. Je kan het gedrag van je kind zien als uiting van wat je kind nodig heeft van jou. Probeer daarom te begrijpen waarom je kind zo van slag is geraakt.

  Stap 4. Benoem of herhaal

  Het is belangrijk aan je kind het signaal af te geven dat je hem ziet en begrijpt waarom hij zo van slag is. Hiermee laat je ook aan je kind zien dat gevoelens er mogen zijn. Een kind kan zelf vaak nog niet zo goed zelf aangeven dat hij boos of verdrietig is. Daarom is het de taak van de ouder om dit naar het kindje te benoemen. Daarna benoem je ook de reden waarom je kind deze emotie heeft, zodat het kind weet dat je hem begrijpt. Bijvoorbeeld: ‘Jij bent boos, jij wil graag nog verder met de blokken spelen’ of ‘Jij bent verdrietig omdat je bent gevallen op je knie’

  Bij kinderen die al wat ouder zijn en kunnen vertellen waarom ze boos zijn, kan je het kind herhalen. Dus exact zeggen wat het kind zegt. Soms zal je merken dat kinderen blijven het blijven herhalen als ze bijvoorbeeld iets willen hebben, dan kan je deze methode ook toepassen. Het kind weet dan dat je als ouder weet wat hij wil.

  Stap 5. Begeleiden

  Daarna is het van belang als ouder iets toe te voegen. En dit is het verder helpen van je kind, ook wel het helpen met reguleren van de emoties. Dit zorgt ervoor dat het contact twee kanten op gaat en je niet simpelweg alleen herhaald wat het kind zegt. Je kan iets toevoegen door te zeggen welk gedrag je wél wilt zien. Hiermee leer je je kind nieuwe manieren aan wat hij ook kan doen in z’n situatie. De kans is klein dat een kind vervolgens daadwerkelijk doet wat je van hem vraagt. Daarmee hebben kinderen vaak wat extra hulp nodig van de ouder. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

  • Help je kind afleiding te zoeken, door hem bijvoorbeeld even uit de ruimte te halen en hem speelgoed aan te bieden.
  • Wanneer een kind boos is als iets niet lukt, moedig je kind dan aan om hulp te vragen en maak het samen.
  • Help je kind anders te kijken naar de situatie, door bijvoorbeeld te zeggen dat het niet zo erg is of dat het moment weer over zal gaan.

  Voorbeeld

  Tim is een negenjarige jongen die vaak moeite heeft om zijn frustraties onder controle te houden. Op een middag is hij bezig met het bouwen van een toren van blokken in de woonkamer. Hij is geconcentreerd bezig en wil dat alles perfect is. Plotseling stoot zijn jongere broertje, Lucas, per ongeluk tegen de tafel waar Tim’s toren op staat. De toren stort in elkaar en Tim wordt overspoeld door een golf van boosheid. Tim begint luid te schreeuwen en te stampvoeten van frustratie. Hij gooit de blokken door de kamer en loopt rood aangelopen rond. Zijn moeder, die in de keuken bezig is, hoort het lawaai en komt snel naar de woonkamer.

  Moeder kan hierop het volgende doen: Tim wat is er gebeurd? Tim is 9 jaar oud en kan waarschijnlijk al vertellen dat Lucas de blokken heeft omgegooid. Moeder: ‘Jij bent boos omdat Lucas jouw blokkentoren heeft omgegooid. Wat vervelend. Wat kunnen we samen doen om jouw blokkentoren weer in elkaar te zetten? Wil je het zelf doen of zal ik je helpen?’

  Conclusie

  Driftbuien zijn een normaal onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en kunnen voorkomen bij verschillende leeftijden. Het is belangrijk om als ouder geduldig te blijven, begrip te tonen, de situatie te benoemen en het kind te begeleiden bij het ontwikkelen van verschillende positieve manieren om met emoties om te gaan. Zorg dat je als ouder rustig blijft wanneer je kind een driftbui heeft of loop even de ruimte uit, maar blijf in de buurt.

  Veelgestelde vragen

  Over de auteur

  Deel je ervaring!

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Scroll naar boven