Welke factoren bepalen het middelbare schoolniveau van mijn kind?

middelbare schoolniveau van mijn kind

De keuze voor het kiezen van een passende middelbare school voor je kind kan heel lastig zijn. Als ouder wil je natuurlijk een school kiezen die goed aansluit bij je kind qua schoolniveau en interesses. Daarnaast verdient elk kind goed onderwijs waar het zich prettig voelt en die goed is afgestemd op hun behoeften. Maar hoe zorg je dat je de juiste match vindt tussen je kind en het juiste schoolniveau? En welke factoren bepalen het middelbare schoolniveau die jouw kind aankan? In dit artikel gaan we hier verder op in.

Intelligentie en schoolniveau

Vaak wordt gedacht dat vooral intelligentie het schoolniveau van een kind bepaald. Echter voorspelt het intelligentie niveau niet als enige welk schoolniveau een kind aankan. Andere factoren zoals: motivatie, werkhouding, concentratie, zelfbeeld en opvoeding hebben invloed op welk middelbare schoolniveau een kind aankan of niet. Toch is intelligentieniveau een grote voorspeller van het middelbare school niveau. Je hebt namelijk verschillende intelligentie niveaus. Vaak wordt het volgende onderscheid gemaakt tussen welke type schoolniveau passend is bij het intelligentieniveau:

Vwo & Gymnasium.

Kinderen op het Vwo of hoger hebben meestal een intelligentieniveau van 117 of hoger.

Havo.

Kinderen op de Havo hebben meestal een intelligentieniveau tussen de 108 en 117.

Vmbo tl (Mavo).

Kinderen op de Mavo hebben meestal een intelligentieniveau tussen de 101 en 107.

Vmbo Kader.

Kinderen op Vmbo kader hebben meestal een intelligentieniveau tussen de 96 en 100.

Vmbo Basis.

Kinderen op Vmbo basis hebben meestal een intelligentieniveau tussen de 75 en 90 (met leerwegondersteuning, LWOO), of tussen de 91 en 95.

Praktijkonderwijs.

Kinderen op het praktijkonderwijs hebben vaak een intelligentieniveau tussen de 70 en 89.

Motivatie, werkhouding en schoolniveau

Wanneer we denken aan het beste passende schoolniveau, ligt de focus vaak op het intelligentieniveau. Maar ook de motivatie en werkhouding van kinderen kan bepalend zijn voor welk schoolniveau het best passend is. Kinderen die gemotiveerd zijn om hun best te doen op school, presteren vaak beter op school dan kinderen die geen motivatie hebben. Hoeveel motivatie je kind heeft voor school is dus ook een belangrijke voorspeller voor het schoolniveau. School wordt immers een stuk moeilijker wanneer iemand niet gemotiveerd is om naar school te gaan, op tijd te komen en huiswerk te maken.

Met een positieve werkhouding wordt onder andere doorzettingsvermogen, inzet, organiseren, plannen en omgaan met tijd (time-management) bedoelt. Kinderen die over deze vaardigheden beschikken kunnen vaak meer leerstof begrijpen en onthouden. Dit kan betekenen dat ze meer aankunnen dan het huidige schoolniveau hen mogelijk aanbiedt.

Omgekeerd kan moeite met motivatie en werkhouding ervoor zorgen dat kinderen juist niet laten zien wat ze kunnen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld het uitstellen van taken, ongeorganiseerd zijn, moeite hebben om taken af te maken. Hierdoor kan het schoolniveau waarop ze functioneren lager zijn dan dat ze daadwerkelijk aankunnen.

Concentratie en schoolniveau

Ook concentratie op schoolwerk kan beïnvloeden welk schoolniveau een kind aankan. Stel je voor: je hebt twee kinderen met een vergelijkbaar intelligentieniveau, maar de één kan zich beter concentreren dan de ander. Het kind met de sterkere concentratie zal waarschijnlijk beter presteren. Dit komt omdat concentratie kinderen helpt om informatie op te nemen en te onthouden. Ook is de concentratie belangrijk bij het focussen op een taak, de aandacht vasthouden op een taak en niet afgeleid te raken door interne prikkels (zoals dagdromen) of externe prikkels (zoals het praten van andere kinderen in de klas of een vogel die voorbij vliegt). Al deze vaardigheden zijn belangrijk bij het het volgen van de hogere schoolniveaus waar de lessen meer op de theorie gericht is, dan op de praktijk.

De moeite in het concentreren kan er ook voor zorgen dat een kind gaat onderpresteren. Als je kind moeite heeft om zich te concentreren, kan het zijn dat ze minder goed presteren op school dan dat ze daadwerkelijk kunnen, waardoor ze op een lager schoolniveau terecht komen.

Zelfbeeld en schoolniveau

Het manier waarop een kind naar zichzelf kijkt en over zichzelf denkt, het zelfbeeld, speelt een rol in de schoolprestaties van kinderen. Een positief zelfbeeld kan kinderen motiveren om uitdagingen aan te gaan, terwijl een negatief zelfbeeld hen juist kan tegenhouden om nieuwe of spannende dingen te proberen.

Kinderen met een sterk zelfbeeld geloven in hun eigen kunnen. Deze kinderen durven eerder taken die ze moeilijk vinden aan te pakken en wanneer iets niet lukt het opnieuw te proberen. Dit kan ervoor zorgen dat zij goed kunnen presteren op school.

Aan de andere kant kan een laag zelfbeeld er voor zorgen dat kinderen faalangstig zijn en moeilijke taken uit de weg gaan. Hierdoor kunnen ze taken, zoals werkstukken, vermijden en niet op tijd af hebben. Kinderen die denken dat ze niet slim genoeg zijn, kunnen uitdagingen uit te weg gaan. Ze kunnen, vaak onbewust, hun best niet doen voor school waardoor ze lage resultaten behalen. Dit kan ervoor zorgen dat zij minder goed op school presteren dan kinderen met een positief zelfbeeld. Zelfs al zouden ze met hun intelligentie niveau een hoger schoolniveau aankunnen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 📪

Maandelijkse schrijven wij een stukje voor in je mailbox met actualiteiten, onze nieuwste artikelen & de leuke tips van producten die wij zijn tegengekomen.

  Opvoeding en schoolniveau

  Opvoeding speelt een grote rol in de mate waarop een kind op school presteert en welk schoolniveau een kind aankan. Het gaat hier niet alleen om het aanleren van lees- of rekenvaardigheden, maar ook over de invloed van de thuisomgeving en de normen en waarden die worden meegegeven vanuit de familie. De manier waarop ouders met hun kinderen omgaan en de wijze waarop wordt opgevoed, kan invloed hebben op hun houding tegenover het onderwijs en leren.

  Een ondersteunende en stimulerende opvoeding moedigt kinderen aan om nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen. Wanneer ouders betrokken zijn bij het schoolleven van hun kind, door bijvoorbeeld kinderen te helpen met het huiswerk of deel te nemen aan schoolactiviteiten, helpt dit niet alleen bij het leren, maar ook bij de motivatie en werkhouding van een kind.

  Daarnaast speelt de thuisomgeving een belangrijke rol. Een rustige, georganiseerde plek om te studeren kan kinderen helpen zich beter te concentreren en effectiever te leren. Dit allemaal draagt bij aan het schoolniveau dat een kind aankan.

  Conclusie

  Het kiezen van de juiste middelbare school voor je kind hangt af van meerdere factoren. Hoewel intelligentie een belangrijke factor is bij het bepalen van een passend schoolniveau, spelen ook andere aspecten zoals motivatie, werkhouding, concentratie, zelfbeeld en opvoeding een belangrijke rol. Deze factoren samen bepalen in grote mate of een kind succesvol kan zijn op een bepaald schoolniveau.

  Veelgestelde vragen

  Deel je ervaring!

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Scroll naar boven